Rideterapi

 

 

Rideterapi


Rideterapien foregår i kontakten, kommunikationen og kropssproget mellem hesten, klienten og terapeuten. Vores sanser, følelser og handlinger kommer i spil. Og vi får muligheden for at få et større kendskab til os selv, komme i et selvudviklingsforløb med plads til at øge selvværdet.

 

Kan foregå med en klient alene, som par, forældre og barn/børn, eller for andre som kunne have interesse i rideterapi.

 

Rideterapi er ikke en mirakelkur. Rideterapi kurerer heller ikke sygdomme, handicap eller andre lidelser. Men den kan yde et vigtigt bidrag til at man lærer at forstå sig selv - og de problemer, man har.

 

Hesten er terapeutens "redskab" i den proces. Med den som mellemled bliver vi i stand til at tale om ting, der ellers er - følelsesmæssigt - vanskelige, når man står over for et andet menneske. Det handler faktisk ikke om ridning; men i samværet og omgangen med - og omsorgen for - hesten møder man udfordringer, der helt adskiller sig fra det, man er vant til. For en hest udfordrer. Den stiller sociale og personlige krav til dig - og som det flok- og flugtdyr, den er, affinder den sig ikke, men kræver dit totale nærvær.

   

Den, der er usikker på sig selv - og manglende selvværd er ofte en stor del af årsagen til de problemer, man behandler med rideterapi - vil opleve en helt ny verden, når han eller hun således er nødt til at lære at være tydelig i både tale- og kropssprog. Og bringe hele sit jeg ind i kontakten - som det er kravet, hvis man arbejder med et dyr, der formår at aflæse et menneskes "sprog" så klart som en hest.

 

Man bliver klogere på hesten - og dermed på sig selv.